GINOP 4.1.5-22 Energiahatékonyságot célzó támogatás KKV-k részére

A GINOP 4.1.5-22 pályázat keretein belül napelemes rendszer kizárólag hőszívattyú rendszerek alkalmazása esetén támogatható, vagyis önállóan nem támogatott tevékenység.

A támogatásba az alábbi költségek vonhatók be:

  • a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése,
  • kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése,
  • az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése,
  • akkumulátorok,
  • mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek
a) fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez;
b) korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló fűtési rendszert alkalmaznak;
c) 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen, vagy amennyiben igen, úgy a támogatáshoz kapcsolódó fenntartási időszak véget ért, a projekt lezárult;
d) a fejlesztés előtti állapotban – a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai szakvéleménnyel igazoltan – nem rendelkeznek állékonysági problémával;
e) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival, vagy — a napelemes fejlesztésre irányuló beruházás esetén — áramszámláival (havi elszámoló számlák vagy éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely dokumentumokat a támogatási kérelemhez nem kell benyújtani. Fűtési célú energiaszámlának minősül az adott időszakra vonatkozó energiaszolgáltató által kiadott havi számla, éves elszámoló számla, továbbá a nem energiaszolgáltatótól vásárolt tüzelőanyagok (pl. barnaszén, bükk tűzifa) esetén a tüzelőanyag beszerzését alátámasztó számla, szerződés, mely a beszerzett energiahordozó mennyiségét és annak költségét is tartalmazza. E fűtési célú energiaszámlákra, valamint az áramszámlákra is vonatkozik a dokumentum megőrzési kötelezettség, azaz a kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig meg kell őriznie, mely időpontig e számlák ellenőrizhetőek.

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
h) 573 Nonprofit részvénytársaság
i) 575 Nonprofit közkereseti társaság
j) 576 Nonprofit betéti társaság
jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.
Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT). A feltételeket a felhívás 4.4.2.5. fejezetében találhatja meg.

A pályázat részleteiért látogasson el a www.palyazat.gov.hu oldalra vagy töltse le a gombra kattintva a Felhívás dokumentációját.