Adatvédelmi irányelvek
utolsó frissítése: 2022. október
03. Hatálybalépés dátuma: 2022. október 03.

Jelen Adatvédelmi szabályzat az Alpok Elektro Kft., Rumi út 283/B., VAS 9700, Magyarország, e-mail: info@alpokelektro.hu, telefon: 0694414966 szabályzatát írja le az Ön által gyűjtött adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozóan. használja weboldalunkat ( alokelektro.hu ). (a szolgáltatás”). A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön hozzájárul adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne érje el és ne használja a Szolgáltatást.

Ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatáson. A felülvizsgált Szabályzat a felülvizsgált Irányelv Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 napon belül lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférés vagy a Szolgáltatás ezen idő utáni használata a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

 1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK:Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:
  1. Név
  2. Email
  3. Mobil
  4. Cím
  5. Munkahelyi cím
 2. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT:Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:
  1. Adminisztrációs információkHa az adatait bármilyen más célra szeretnénk felhasználni, akkor hozzájárulását kérjük, és adatait csak az Ön hozzájárulása megérkezésekor, majd csak arra a célra használjuk fel, amely(ek)hez a hozzájárulást megadjuk, kivéve, ha a törvény.
 3. HOGYAN OSZTJUK MEG ADATAIT:Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbiakban leírt korlátozott esetekben:
  1. Adatgyűjtés és feldolgozásMegköveteljük az ilyen harmadik felektől, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat továbbították, és ne őrizzék meg azokat az említett cél eléréséhez szükséges ideig.Az Ön személyes adatait a következő célokra is kiadhatjuk: (1) a vonatkozó törvények, rendeletek, bírósági végzések vagy egyéb jogi eljárások betartása érdekében; (2) a velünk kötött megállapodások érvényesítése, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is; vagy (3) válaszolni azokra az állításokra, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata sérti harmadik felek jogait. Ha a Szolgáltatást vagy cégünket összevonják vagy felvásárolják egy másik céggel, az Ön adatai az egyik vagyontárgy, amely átkerül az új tulajdonoshoz.
 4. AZ ÖN ADATAINAK MEGŐRZÉSE:Személyes adatait 90 naptól 2 évig megőrizzük, miután a felhasználók megszüntették fiókjukat, vagy ameddig szükségünk van rájuk az adatgyűjtés céljainak teljesítéséhez, a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett módon. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat hosszabb ideig meg kell őriznünk, például nyilvántartást/jelentést kell készítenünk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vagy más törvényes okokból, például törvényes jogok érvényesítése, csalásmegelőzés stb. (közvetlenül vagy közvetve) korlátlan ideig tárolható.
 5. AZ ÖN JOGAI:Az alkalmazandó jogtól függően jogosult lehet személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy másolatot kaphat személyes adatairól, korlátozhatja vagy tiltakozhat az adatok aktív kezelésében, kérhet tőlünk személyes adatainak megosztását (hordozását). tájékoztatást egy másik jogalany számára, visszavonja az adatainak feldolgozásához nekünk adott hozzájárulását, a törvényes hatóságnál történő panasztételi jogát, valamint az alkalmazandó törvények alapján esetlegesen releváns egyéb jogokat. E jogainak gyakorlásához írjon nekünk az info@alpokelektro.hu címre. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.Vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását ezeknek a kívánt célokra történő feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az Ön adatait kérte.
 6. COOKIE-K STB. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket és az Ön választásait ezekkel a nyomkövetési technológiákkal kapcsolatban, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunkat.
 7. BIZTONSÁG:Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az irányításunk alatt lévő adatainak elvesztését, visszaéléseit vagy jogosulatlan megváltoztatását. A benne rejlő kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot, következésképpen nem tudjuk garantálni vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított információk biztonságát, és ezt saját kockázatára teszi.
 8. PANASZ / ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:Ha kérdése vagy aggálya van a rendelkezésünkre álló adatainak feldolgozásával kapcsolatban, forduljon panaszügyi referensünkhöz az Alpok Elektro Kft. Rumi út 283/B. e-mail címen: info@alpokelektro.hu. Aggályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.