Cégünk magánszemélyek mellett vállalkozások számára is vállalja napelemes rendszerek kivitelezését, a tervezéstől a megvalósításig.

Műszaki értékesítő kollégánk naprakész információkkal rendelkezik, az aktuálisan vállalkozások számára elérhető napelemes pályázatokról is.


Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

Kirják István

Műszaki értékesítő/Gazdálkodási mérnök BSc

06-30/977-2114

napelem@alpokelektro.hu

Jelenleg elérhető pályázatok cégek számára:

VINOP 1.2.1-21 Mikro, kis és középvállalkozások részére

Benyújtási határidő:

 • 2021. június 15-30. – 50mrd Ft forráslekötés
 • 2021. szeptember 30 – október 15. – 40mrd Ft forráslekötés
 • 2022. február 1-15. – 40mrd Ft forráslekötés

Támogatás minimum és maximum összege: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás mértéke (Nyugat-Dunántúl)

 • Mikrovállalkozások 45%  
 • Kisvállalkozások 45%
 • Középvállalkozások 35%

Megvalósítási határidő: legfeljebb 24 hónap vagy legkésőbb 2024.10.31.

Pályázók köre: azon mikro-, kis- és középvállalkozások

 • a) rendelkeznek 1 teljes, 365 napos lezárt üzleti évvel
 • b) átlagos statisztikai létszám legalább 3 fő
 • c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • d) a fejlesztéssel érintett telephely a pályázat benyújtását megelőzően 60 nappal bejegyzésre került

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek – LEGALÁBB 2 MEGVALÓSÍTANDÓ:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológia alkalmazásához új eszköz beszerzése: az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás.

GINOP-4.1.4-19 Vállalkozások részére

Benyújtási határidő:

 • 2021.03.23. 10:00 – 2021.04.06. 10:00 (5. szakasz)
 • 2021.06.15. 10:00 – 2021.06.30. 10:00 (6. szakasz)

Támogatás intenzitás:

Maximum 55% – minimum 3.000.000, maximum 100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Megvalósítási határidő: legfeljebb 14 hónap

Pályázók köre:

 • legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott ), teljes (365 napot jelentő) üzleti év, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei (egyéni vállalkozó is pályázhat)
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
 • gazdálkodási adatok ellenőrzése mindig a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldal adatai alapján történik

Önállóan megvalósítható tevékenységek:

Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához:

 • Támogatott a 15 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Kiskapacitású (15 kWp névleges teljesítményt nem meghaladó) napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Önerő:

 • a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkezni
 • előlegként a támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft igényelhető